GlobeCs v3 képernyők 
GlobeCs v3 screen shots
 
 
Az alábbi példák különféle nézőpontokat, földgömb méreteket mutatnak be, minden menü végignézhető és a végén repülhetünk is párat. 
Remélem a menüpontok magukért beszélnek. 
This examples are presenting several view points, sizes of globe, you can look at every menu items, and at last take part in some air or sea trips. 
I suppose the menu is self explanatry enough.
 
 
 
Tokió - Seattle. Nem jön zavarba a program, ha a dátumvonalat át kell lépni. Most új méretet fogunk választani a 240 képpontnyi földsugár helyett. Tokyo - Seattle. No problem if we are crossing the date line. Now we select a new globe radius instead of present 240 pixels.
 
 
 
Nagy földgömb, lelóg a képről. Mozduljunk Oslo- tól északra 15 fokkal! Big globe, the width is beyond the sreen. Let's move to North by 15 degrees from Oslo!
 
 
Látható a teljes földgömb. A nézőpont Madrid, most a fokhálózat felrajzolása következik. A bal felső sarokban látszik, hogy a földgömb sugara
80 pont, a kirajzolás ideje (az emulátorban:-) 3 s volt. Alul a szerző monogramja.
The full globe is visible. The view point is Madrid, the following step is to put on the grid. The upper left corner shows the actual globe radius: 80 pixels, and the duration of plot 3 seconds (in the emulator:-). At the bottom are the author's initials.
 
 
Sidney a nézőpontban. Rajzoljuk újra! Sidney in view point. Let's redraw the globe!
 
 
Egy szokatlan nézőpont az Antarktisszal. Repülő- vagy hajóútunk: Új-Zéland - Peru. A városok megadásánál elegendő néhány betűt beírni, mert a ROM-ban lévő World adatbázisból ennek alapján a program már ki tudja keresni szükséges koordinátákat. Here is an unusual for Europeans view point with Antarctic. Our air- or marine trip direction is New Zealand - Peru. For entering the name of cities is enough to input some first letters, the program is able to look-up in the ROM the necessary co-ordinates.
 
 
Toronto - Zürich. Magam is kipróbáltam, majdnem így ment a valóságban is a gép. Toronto-Zürich. I tried this fly already: the plain followed almost this direction in real case too.
 
(c) CsA 1989. január-február